FORTYFIKACJE

Punkt oporu na Pańskiej Górze w Żerkowicach koło Zawiercia (27,6 km od nas)

Prace nad tym strategicznym punktem rozpoczęto wiosną 1944 roku. Do ciężkich, niewdzięcznych robót w trudnym i kamienistym terenie wykorzystywano więźniów założonego w pobliżu obozu.
Chociaż plany były ambitne, żerkowickiego punktu oporu nigdy nie dokończono. Roboty wstrzymano w październiku 1944 roku, a o zamierzeniach okupanta do dziś świadczą cztery głębokie wykopy, w zamyśle przeznaczone na schrony Regelbau 668 oraz 701.

 

Fortyfikacje w Zrębicach (15,7 km od nas)

Pozostałości po fortyfikacjach wału wschodniego z 1944 roku. Linia ta przebiegała przez Rudniki, Mstów, Turów, Przymiłowice, Olsztyn oraz Choroń.

Przy jej budowie Niemcy starali się w maksymalnym stopniu wykorzystać ludność miejscową, nakładając na nią obowiązek dostarczania podwód konnych i określonej każdego dnia liczby robotników.

 

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019