KAPLICZKI I PUSTELNIE

Kapliczka świętego Idziego w Zrębicach (16,2 km od nas)

Między wsią Zrębice rezerwatem przyrody Sokole Góry stoi w polach nieduża kapliczka zbudowana z kamienia wapiennego. Owa kapliczka oraz cudowne źródełko, z którego woda ma służyć jako lekarstwo na wszystkie choroby, jest wyrazem wdzięczności mieszkańców dla świętego Idziego.

Kapliczka znajduje się na trasie zielonego szlaku nazwanego ”Dróżki św. Idziego”, który biegnie z Olsztyna do Zrębic.

 

Pustelnia w Czatachowie (13,3 km od nas)

To właśnie tutaj w latach dziewiędziesiątych wybudowano pierwszą drewnianą kaplicę, w otoczeniu której w krótkim czasie powstały drewniane domki dla pustelników. Mnisi praktykują ubóstwo materialne; zachowują skromność i umiar we wszystkim: ubiorze, jedzeniu, w rzeczach codziennego użytku. Dlatego praca odgrywa ogromna rolę w życiu pustelników, której poświęcają wiele godzin dziennie.

 

 

 

 

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019