RYNKI

Rynek w Pilicy (39,9 km od nas)

Jeden z najpiękniejszych małomiasteczkowych ryneczków na terenie województwa śląskiego. Został on wytyczony już w XIV wieku, podczas lokacji miasta, i do dziś zachował typowy średniowieczny układ przestrzenny.

Przez kilka ostatnich lat rynek w Pilicy był gruntownie rewitalizowany i obecnie zaskakuje swą urodą. Ciekawostką jest istnienie na rynku starego/nowego ratusza. Jest to niewielki, murowany budyneczek, z drewnianymi stropami i zewnętrznymi schodami. W środku można podziwiać wystawę związaną z Jurą Krakowsko-Częstochowską.

 

Rynek w Olsztynie (19,6 km od nas)

Olsztyn to przepiękna miejscowość w województwie śląskim w pobliżu Częstochowy.

Niewielka miejscowość jest niezwykle atrakcyjna dla turystów ze względu na atrakcje, jakie ma do zaoferowania. Górujące nad miasteczkiem ruiny średniowiecznego zamku czy znajdujące się w pobliskim rezerwacie Sokole Góry jaskinie to tylko niewielka część tych atrakcji, które Olsztyn ma do zaoferowania.

Rynek w Mstowie (27,1 km od nas)

To jedna z najstarszych miejscowości wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwszą informację o Mstowie można znaleźć w bulli Papieża Celestyna III z 1193 roku.

Kompozycja rynku powstała na planie zbliżonym do trapezu. Mstowski rynek ma zachowany układ urbanistyczny z okresu lokacji miasta. Z narożników rynku promieniście odchodzą ulice.

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019