ZABYTKOWE STODOŁY

Zabytkowe stodoły w Mstowie (27,1 km od nas)

Kilkaset metrów od rynku w Mstowie wznosi się Góra Ścięgna z pozostałościami ponad stuletniego zespołu stodół.

Jeszcze 100 lat temu były to w większości całkiem solidne budynki, wznoszone z wapiennego kamienia, najczęściej kryte słomianymi strzechami. Większość z nich to już niestety ruiny.

Zespół zabytkowych stodół w Żarkach (14,1 km od nas)

Żarki to miasto z bogatymi tradycjami związanymi z rolnictwem, handlem, rzemiosłem i młynarstwem. Tuż obok centrum, tuż przy targowisku, które odbywa się dwa razy w tygodniu, znajduje się zabytkowy zespół stodół. Wybudowano je na przełomie XIX i XX wieku. Przechowywano w nich plony oraz sprzęt rolniczy.

W pierwotnym wizerunku budynki były drewniane i kryte strzechą. Budowano je w ciągach rzędów. Najprawdopodobniej w 1938 roku zdecydowana większość z nich uległa zniszczeniu, a w ich miejscu powstały obiekty murowane z kamienia wapiennego i cegły, kryte dwuspadowym dachem o bardzo charakterystycznym rdzawym kolorze.

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019