JASKINIE

Jaskinia Ostrężnicka (9,3 km od nas)

Zwana jest również ”Płucami Ostrężnika”. Ponieważ znajduje się tuż u stóp ruin zamku w Ostrężniku, tym bardziej łatwo uwierzyć w legendę o rozbójniczej działalności dawnych mieszkańców twierdzy, którzy w jaskini przechowywali swoje zrabowane kupcom i możnowładcom skarby.

Jaskinia w Straszykowej Górze (39,8 km od nas)

Jedna z jaskiń na Jurze, która jest udostępniona turystom do samodzielnego zwiedzania. Ze względu na wielkość otworu należy przypuszczać, że jaskinia była znana od dawna miejscowej ludności.

Ściany jaskini składają się z mocno skruszałych fragmentów wapienia scalonych kalcytowym spoiwem co powoduje, że wygląda on jak tunel w ścianach jednego z wielu jurajskich zamków.

Jaskinia Brzozowa (6,3 km od nas)

Jaskinia znajduje się po południowej stronie skałek szczytowych, na wypłaszczeniu, w młodniku brzozowym. Otwór jaskini znajduje się w leju zamkniętym klapą.

Jaskinia Brzozowa jest otwierana tylko dwa razy do roku, wczesną wiosną i późną jesienią.

Niedaleko Brzozowej znajdują się jaskinie Trzebniowska i Ludwinowska.

Jaskinia Maurycego (22,9 km od nas)

Jedna z najpiękniejszych jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Swoje piękno z pewnością zawdzięcza temu, że jest zamkniętym obiektem.

Posiada piękną i różnorodną szatę naciekową. Największe wrażenie na zwiedzających robi jej czystość (o ile w jaskini jest to w ogóle możliwe). Niektóre ze stalagmitów dochodzą do 2 metrów wysokości.

Jaskinia Wierna (9,5 km od nas)

Najdłuższa jaskinia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Długość jej korytarzy wynosi 1027 metrów.

Otwór jest zabezpieczony metalowym włazem, dzięki czemu jaskinia zachwyca swoim pięknem i niezniszczoną szatą naciekową.

Góra Trzech Jaskiń w Srocku (26,6 km od nas)

System jaskiń składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów: Schroniska II, jaskini Sosnowieckiej i jaskini Kowalskiego. Łączna długość jaskiń wynosi 90 metrów.

Dopiero w 2016 roku nadano mu nazwę Góra Trzech Jaskiń. Jest to najwyżej położony punkt w gminie Mstów.

Jaskinia w Lelowie (13,8 km od nas)

Znalezienie jaskini nie sprawia specjalnej trudności. Otwór znajduje się w stromej skarpie rzeki Białki w odległości 100 metrów od Urzędu Gminy w Lelowie. Jaskinia rozwinięta jest w słabo scementowanym piasku kwarcowym.

Jaskinia na Dupce (11,8 km od nas)

Jaskinia znajduje się pod szczytem wzniesienia Dupka w miejscowości Siedlec w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów.

Pod względem geograficznym Dupka jest jednym ze wzniesień Wyżyny Częstochowskiej w obrębie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzać ją można samodzielnie przez cały rok.

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019