PUSTYNIE

Pustynia Błędowska (49,0 km od nas)

 Największy w Polsce (około 33 km²) obszar lotnych piasków. Leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

 Do niedawna na terenie tym można było obserwować zjawiska charakterystyczne dla naturalnych pustyń, jak fatamorgany czy burze piaskowe, oraz wydmy. Obecny pejzaż pustyni staje się coraz mniej pustynny. Wokół rośnie las sosnowy, a zarośnięte dawne wydmy przypominają łąkę. W chwili obecnej są trzy główne punkty widokowe na Pustynię Błędowską.

Pustynia Siedlecka (12,3 km od nas)

Dawne wyrobisko kopalni piasków formierskich, położonemu w pobliżu wsi Siedlec na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje obszar 25 hektarów i jest częściowo zalesiona sosną.

Teren ten stanowi atrakcję turystyczną oraz obszar zainteresowania miłośników sportów motorowych, którzy mogą tutaj spróbować swych sił w ”pustynnych” warunkach.

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019