REZERWATY PRZYRODY

Góry Towarne (21,7 km od nas) 

Co prawda to nie rezerwat przyrody, ale uważam, że tutaj właśnie powinno się znaleźć to wspaniałe i malownicze miejsce.

 

Rezerwat przyrody Góra Zborów (18,1 km od nas)

Najbardziej popularny fragment Skał Kroczyckich. Tworzą go dwa wzgórza wapienne: Góra Zborów i Góra Kołoczek.

Sama Góra Zborów to najwyższy punkt widokowy w okolicy. Przy sprzyjającej pogodzie można z jej szczytu dopatrzyć się okolicznych Orlich Gniazd: Morska, Ogrodzieńca czy Mirowa.

W pobliżu znajduje się także kilka jaskiń, w tym m.in.: jaskinia Głęboka (udostępniona turystom, zwiedzana razem z przewodnikiem) czy jaskinia Berkowa.

Rezerwat Pazurek koło Olkusza (50,0 km od nas)

Utworzony w 2008 roku rezerwat to obszar leśny ciągnący się między miejscowościami Jaroszowiec i Pazurek.

Część powierzchni rezerwatu porasta buczyna sudecka, gdzie w runie leśnym rośnie chroniony i rzadko spotykany żywiec dziewięciolistny, a także miesiącznica trwała i czosnek niedźwiedzi. Wilgotne i chłodne północne stoki porasta jaworzyna górska. Łącznie występuje tutaj ponad 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym przeszło dwadzieścia gatunków chronionych.

Kolejnymi atrakcjami są wapienne skały o niespotykanych formach i kształtach, schroniska skalne i jaskinie.

Rezerwat Sokole Góry (21,4 km od nas)

Leśny rezerwat przyrody, położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy wsiami Olsztyn, Zrębice i Biskupice w województwie śląskim.

Rezerwat został utworzony w roku 1953 na powierzchni 333,27 ha.

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019