Źródła

Źródła Zygmunta i Elżbiety w Złotym potoku (9,8 km od nas)

Źródła Zygmunta i Elżbiety to zespoły źródeł oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów . Nazwę tę nadał im od imion swoich dzieci przebywającym tutaj z rodzina w 1857 r. poeta polskiego romantyzmu Zygmunt Krasiński. Potok Zygmunta ma piaszczyste dno i na długości 500 m. tworzy kilka meandrów . Potok Elżbiety jest nieznacznie głębszy i ma kamieniste dno .  W miejscu połączenia strumieni źródeł powstaje dość szerokie koryto rzeki Wiercicy. Woda z tych źródeł jest doskonałej jakości i czystości. Wielu turystów wybiera się tam z pojemnikami po to, aby zaczerpnąć wody źródlane.

 

 

JURAJSKIE MANOWCE © copyright 2019